پروژه های شرکت سازمان توسعه مسکن ایران

شرکت سازمان توسعه مسکن ایران با تجربه و پشتوانه بیش از بیست سال سابـــقــه اجرایی و برخورداری از نیروهای پرتوان و متخصص و امکانات بالقوه درتولید انبوه مسکن و اجرای پروژه های بزرگ ساختمانی و راهسازی در سطح کشور فعالیت دارد و با بهره مندی از شورای پژوهشها به منظور همگام نمـودن با پیشرفت های علمی روز صنعت ساختمان در حال حاضر یکی از بزرگتریــن تــــولیدکنندگان مسکن در سطح کشور بوده و در راستای سیاستهای دولت جمهوری اسلامی ایران، بصورت فعال تعداد ۹۸۰۰ واحد مسکونی در دست احداث دارد و در حال حاضر نه شرکت ساختمانی و سه شعبه فعال با کادر تخصصی بشرح ذیل تحت پوشش شرکت سازمان توسعه مسکن ایران در سطح کشور فعالیت دارند .

 

  • اموراجرایی شعبـــه استـــان هـمــدان 

  • اموراجرایی شعبــــه استــان کـردستان 

  • اموراجرایی شعبـــه استـــان گـیـــلان

اموراجرایی شعبه استان گیلان

اموراجرایی شعبه استان کردستان

اموراجرایی شعبه استان همدان