سال مهار تورم و رشد تولید

فرم دعوت به همکاری

تاریخ تولد
نام دوره مدت دوره (سال) نام مرکز آموزش تاریخ برگزاری گواهینامه Actions
         
هیچ دوره آموزشی در لیست وارد نگردیده.

تعداد هیچ دوره آموزشی در لیست وارد نگردیده به حداکثر رسیده است.

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش نام مرکز آموزش تاریخ شروع تاریخ خاتمه Actions
           
هیچ سوابق شغلی در لیست وارد نگردیده.

تعداد هیچ سوابق شغلی در لیست وارد نگردیده به حداکثر رسیده است.

نام شرکت عنوان شغلی شروع همکاری پایان همکاری علت ترک شغل سابقه بیمه Actions
           
هیچ سوابق شغلی در لیست وارد نگردیده.

تعداد هیچ سوابق شغلی در لیست وارد نگردیده به حداکثر رسیده است.

نام زبان سطح خواندن سطح نوشتن سطح مکالمه Actions
       
هیچ زبان خارجی در لیست وارد نگردیده.

تعداد هیچ زبان خارجی در لیست وارد نگردیده به حداکثر رسیده است.

نام نرم افزار میزان آشنایی Actions
   
هیچ نرم افزاری در لیست وارد نگردیده.

تعداد هیچ نرم افزاری در لیست وارد نگردیده به حداکثر رسیده است.

آدرس
به همره پیش شماره

به ریال

استخدام مهندس صنایع

دعوت به همکاری از مهندس صنایع آقا آشنا به مباحث کنترل پروژه و استاندارد PMBOK و تسلط به نرم افزار msp و excel ، آشنا به پروژه های ساختمانی