سال مهار تورم و رشد تولید

شهرک شهید اسحاقی بندر انزلی

شهرک ساحلی سنگاچین بندرانزلی

پروژه سپهر رشت

استخدام مهندس صنایع

دعوت به همکاری از مهندس صنایع آقا آشنا به مباحث کنترل پروژه و استاندارد PMBOK و تسلط به نرم افزار msp و excel ، آشنا به پروژه های ساختمانی